Distansundervisning

Det har nog inte undgått någon att det just nu sprids ett virus kallad covid-19, en pandemi som påverkar hela vår värld på ett drastiskt sätt. Vilket inneburit att även vi på Norrbacka funderat kring om och hur vi skulle kunna bedriva en undervisning på distans för vår elevgrupp om det skulle behövas. Vi insågFortsätt läsa ”Distansundervisning”

SIS projekt 2019

”Norrbackaskolans SIS-projekt (Särskilda insatser inom skolområdet) genom SPSM 2019. Det är ett utvecklingsprojekt som handlar om att skapa lärmiljöer utifrån att eleverna behöver en given struktur som erbjuder variation för att lärande ska äga rum. Vi har under året arbetat med att utveckla våra sinnesrum så att eleverna har möjlighet att vara mer delaktiga, kunnaFortsätt läsa ”SIS projekt 2019”