SIS projekt 2019

”Norrbackaskolans SIS-projekt (Särskilda insatser inom skolområdet) genom SPSM 2019. Det är ett utvecklingsprojekt som handlar om att skapa lärmiljöer utifrån att eleverna behöver en given struktur som erbjuder variation för att lärande ska äga rum. Vi har under året arbetat med att utveckla våra sinnesrum så att eleverna har möjlighet att vara mer delaktiga, kunnaFortsätt läsa ”SIS projekt 2019”