Home

Welcome to My New Utbildning Blog

  • Distansundervisning

    9 april, 2020 av

    Det har nog inte undgått någon att det just nu sprids ett virus kallad covid-19, en pandemi som påverkar hela vår värld på ett drastiskt sätt. Vilket inneburit att även vi på Norrbacka funderat kring om och hur vi skulle kunna bedriva en undervisning på distans för vår elevgrupp om det skulle behövas. Vi insåg… Läs mer

  • SIS projekt 2019

    16 december, 2019 av

    ”Norrbackaskolans SIS-projekt (Särskilda insatser inom skolområdet) genom SPSM 2019. Det är ett utvecklingsprojekt som handlar om att skapa lärmiljöer utifrån att eleverna behöver en given struktur som erbjuder variation för att lärande ska äga rum. Vi har under året arbetat med att utveckla våra sinnesrum så att eleverna har möjlighet att vara mer delaktiga, kunna… Läs mer

Visa alla inlägg

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.